Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Ön azzal, hogy belép a www.meggiegera.com oldalra, elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket.

A www.meggiegera.com honlapot (a továbbiakban: honlap) Gera Margaréta (székhelye: Am Steinböhl 1, 36320 Kirtorf, Németország, a továbbiakban: „Szolgáltató”) hozta létre és tette közzé. A honlap a Szolgáltató tevékenységét és szolgáltatásait mutatja be a honlapra látogató felhasználóknak.

1. Hozzáférés a honlaphoz

A honlapot bárki használhatja. A honlapon keresztül üzenetet küldhet nekem a kapcsolatfelvételi/konzultációs űrlapon vagy e-mailen keresztül, melynek során személyes adatokat kell megadnia. Kérem, a valóságnak megfelelően, pontosan és őszintén töltse ki a szükséges információkat! Az információk megadása önkéntes, és csakis az esetleges későbbi szerződéskötés érdekében, a szükséges időtartamig kezelem azokat. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatómat ITT találja.

Bár arra törekszem, hogy a honlap szabadon elérhető legyen, a hozzáférést nem tudom mindenkor garantálni, mert különböző okok, például karbantartás, frissítés vagy egyéb, rajtam kívül álló okok miatt is megszakadhat a honlap elérhetősége.

2. Szellemi alkotások joga

A www.meggiegera.com honlap és minden eleme (így különösen, de nem kizárólag: logó, védjegy, fénykép, kép, szöveg, videó, stb.) védett szellemi alkotásnak minősül, melyek jogosultja – közvetlenül vagy oly módon, hogy a jogosulttól megfelelő hozzájárulással rendelkezik – a Szolgáltató. A honlap létrehozásához jelentős befektetésekre és munkatársaink erőfeszítéseire volt szükség, ezért – a jelen Felhasználási feltételek kifejezett eltérő rendelkezésének hiányában – a honlapot csak személyes és magán célokra lehet felhasználni. A felhasználó kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, kereskedelmi felhasználáson kívüli céllal jogosult a honlapon és annak oldalain megjelenő tartalmat olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni tilos. Tilos a Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlap vagy bármely részének, illetve tartalmának másolatát felhasználni, eladni vagy ingyenesen vagy haszon ellenében továbbítani, tilos továbbá a honlap vagy bármely részének megváltoztatása, valamint bármely más műben, publikációban, honlapon történő felhasználása mind elektronikus, mind egyéb formában. Az itt rögzítetteken túlmenően a Szolgáltató semmilyen egyéb jogot nem engedélyez a honlap vagy annak tartalma felhasználásával kapcsolatban.

A szellemi alkotások jogosulatlan felhasználása, valamint a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok egyéb módon történő megsértése jogellenes cselekmény és jogi eljárást vonhat maga után.

3. A honlap használata

Felhívom a figyelmét, hogy a honlap felhasználása feltételezi azt, hogy Ön az internethasználathoz szükséges megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezik. Ezenkívül felhívom a figyelmet, hogy nem biztosítom az adatátvitel biztonságát, rendelkezésre állását és sértetlenségét, ezért nem felelek a Szolgáltató érdekkörén kívül eső hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért (ideértve a számítógépes vírusokat), kommunikációs csatornákért, hardverekért és szoftverekért, valamint az Ön által ezen a honlapokon közzétett tartalmak engedély nélküli felhasználásáért vagy sérüléséért.

3.1 A felhasználó általános kötelezettségei

Támogatom a toleranciában és a mások tiszteletében rejlő értékeket, ezért a honlapot tilos fajgyűlölő, erőszakos, idegengyűlölő, kártékony, trágár vagy illegális tartalmak közvetítésére felhasználni.
A honlap felhasználásával Ön vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:
-    becsületsértő, rágalmazó, jogsértő, jó hírnév csorbítására alkalmas, mások személyiségi vagy egyéb jogait sértő, illetve erőszakra buzdító, faji vagy etnikai gyűlöletet keltő tartalmak terjesztése;
-    a honlap felhasználása politikai propagandára vagy hittérítésre;
-    a honlap felhasználása törvénytelen tevékenységekre, ideértve azokat, amelyek szoftverekhez, védjegyekhez, fényképekhez, képekhez, szövegekhez, videókhoz, stb. fűződő tulajdonjogokat sértenek.

3.2 A honlap részeire vonatkozó rendelkezések

A honlapon szabadon hozzáférhető tartalmak találhatók. Ön az első látogatásával elfogadja, hogy a honlapot a Felhasználási feltételeknek megfelelően, jogszerűen fogja használni.

Ezennel ingyenes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosítok Önnek a honlapon közzétett tartalmak felhasználására, mely jog kizárólag személyes és magán célra szól, valamint időben és térben nem korlátozott. Tilos a Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlapon közzétett tartalmakat sokszorosítani, módosítani vagy terjeszteni, illetve más célokra felhasználni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket előzetesen a következő címre kell elküldeni: [email protected].

4. A honlapon található információk

4.1 Általános rendelkezések

Arra törekszem, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltassak, de nem garantálhatom minden információ technikai megbízhatóságát és hozzáférhetőségét, különösen, ha az az én irányításomon kívül álló körülményektől függ.

A fent leírtak ellenére, többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is keletkezhetnek pontatlanságok vagy hiányosságok. Kérem, hogy a hibákat vagy hiányosságokat jelentse az [email protected] e-mail címen, és megteszem a szükséges intézkedéseket.

4.2 Szolgáltatásokra vonatkozó információk

A honlapon bemutatott szolgáltatások nem minősülnek ajánlattételnek, hanem csak a tevékenységünket, valamint az általunk kínált szolgáltatások felsorolását, ismertetését jelentik. A www.meggiegera.com weboldalon keresztül különféle termékeket vásárolhat, mint pl. e-bookokat, programokat, workshopokat, online kurzusokat stb. Az ajánlat nem kötelező érvényű, és nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak a szerződés megkötésére.

Honlapunkon keresztül kötelező érvényű vételi ajánlatot (megrendelést) adhat le. Együttműködésre, a szolgáltatás igénybevételére a felek között létrejövő külön szerződések alapján kerülhet sor, amelyeknek minden részletre kiterjedő megállapodást kell tartalmazniuk.

4.3 Hiperhivatkozások

A honlapon található hiperhivatkozások mások által közzétett honlapokra irányíthatják át Önt, melyek tartalmáért nem vállalok felelősséget. Ennek megfelelően, illetve tekintettel arra, hogy a honlapon a hiperhivatkozások az internetes böngészés megkönnyítése érdekében vannak elhelyezve, kizárólag az Ön döntése és felelőssége, hogy ezeket a honlapokat felkeresi-e.

5. A honlap és a Felhasználási feltételek módosítása

A honlapon található tartalmakat, információkat és a Felhasználási feltételeket módosíthatom annak érdekében, hogy megfeleljek a mindenkor hatályos szabályozásnak és fejlesszem a honlap minőségét. A változtatásokat be fogom építeni a Felhasználási feltételekbe.

6. Személyes adatok

Számomra kiemelten fontos, hogy megvédjem az Ön személyes adatait. Személyes adatait Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónk szerint kezelem, amit ITT talál.

2022. január 20.